stenlitografi

i samarbete med Knud Jensen på Grafiska Museet i Helsingborg.

gå vidare övrigt övrigt